Tom van Asperen is een ervaringsdeskundige op het gebied van Burn-out. In 2014 heeft hij een zware burn-out gekregen. Hierbij heeft hij alle fases doorlopen. Ontkenning, boosheid, frustratie en uiteindelijk de berusting. Vooral het herijken van je persoonlijke en met je partner de gezamenlijke doelen heeft tot inzicht geleid. Wat opviel was dat de partner niet of nauwelijks betrokken werd in het herstel.

Een gemiste kans! Door zijn analytisch vermogen en grote ervaring in het hulpverleningsvak heeft hij tijdens en achteraf zijn hele eigen behandelingstraject overzien. Tom werkt sinds 1979 bij de Politie in Rotterdam en heeft grote ervaring op het gebied van het voeren van gesprekken waarbij de vraag achter de vraag ontdekt moet worden.

Politie heeft hij vele mensen gecoacht en begeleid op het gebied van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Tijdens zijn burn-out merkte hij dat vanuit zijn werkgever en gezondheidszorg er alles op gericht was om hem zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zijn fysieke klacht en werden hier in niet meegenomen. Alleen op psychisch vlak kreeg hij ondersteuning. Via huisarts werd hij doorverwezen naar de fysiotherapeut. Na anderhalf jaar was er nog geen echt resultaat. Hij merkte ook dat het achterblijven van positieve resultaten bij de behandeling van zijn fysieke klachten een nadelig effect optrad op zijn terugkeer in het arbeidsproces. Na een zoektocht is hij bij toeval bij triggerpointtherapie terecht gekomen. Dat bleek te helpen waarna het geloof in een combinatie van psychische en fysieke behandeling boven kwam drijven. Door zijn ervaring te koppelen aan die van Nathalie Koster is er een succeskoppel ontstaan!

Meer informatie:

www.vitact.nl

www.ffmmethode.nl