Biofysische geneeskunde gaat er van uit, dat leven een dynamisch proces is. Het menselijk lichaam is onder normale omstandigheden in staat, om de balans van alle levensprocessen te bewaren. Het leven kent een groot aantal ritmische processen. Enkele voorbeelden: dag en nacht, de seizoenen (zomer, herfst, winter, lente), waken en slapen, de hartslag, enzovoorts. Er zijn veel factoren, die hierop – en dus op de mens – invloed uitoefenen. Dit zijn zowel stoffelijke (b.v. voeding) als psychische factoren.

Raakt de balans verstoord, dan kan dit zich uiten in allerlei klachten. Eerst vage klachten (je ‘niet lekker voelen’), en daarna meer concrete klachten, bijvoorbeeld: hoofdpijn, slecht slapen, geen eetlust, pijn in gewrichten en functiebeperking, diarree, minder energie, prikkelbaarheid, enzovoorts. Ook steeds terugkerende aandoeningen, zoals verkoudheden, kunnen duiden op een verstoorde balans.

Een gezonde persoon, die ook in staat is te luisteren naar de signalen van zijn/haar lichaam, kan maatregelen nemen om een verstoorde balans te herstellen. Maatregelen, die genomen kunnen worden om de balans te herstellen kunnen zijn: het eten van gezonde voeding, voldoende slapen, matiging van alcoholgebruik, innemen van extra vitamines en mineralen.

Als klachten steeds terugkeren, langere tijd (tenminste 3 maanden) aanhouden en/of langzaam in ernst toenemen, dan is de balans zodanig verstoord, dat iemand deze niet meer zelf kan herstellen. In de Biofysische Geneeskunde wordt de oorzaak gezocht van de verstoorde balans. Deze oorzaak wordt aangepakt, en hierdoor kan de natuurlijke balans vaak worden hersteld.

Meer informatie:

www.praktijktruecolors.nl