Coaching is een persoonlijke begeleiding om inzicht te krijgen in het hoe, wat en waarom van het verloop van processen waarmee u vast loopt of tegenaan loopt. Daarnaast helpt coaching u om u door middel van de nieuwe inzichten uw proces op een positieve en harmonieuze wijze in uw leven te integreren. Coaching kan zowel op het persoonlijke als ook op zakelijke vlak ingezet worden. En is bedoeld als maatwerk.

Lifecoaching geeft richting binnen het jachtige leven binnen de 24/7 economie.  We staan voortdurend bloot aan verschillende vormen van informatie. Hierdoor wordt het maken van keuzes en nog zien welke informatie de juiste is voor velen een onmogelijke opgave. Dit geeft veel onrust, spanning en sensatie terwijl we gelijkertijd behoefte hebben aan ontspanning.

Lifecoaching legt naast een zakelijk en maatschappelijke insteek een sterk accent op welzijn en geluk. Met die laatste twee aspecten onderscheidt lifecoaching zich van personal coaching. De personal coach, de business coach of de executive coach richten zich meer op de professionele ontwikkeling en zijn meer resultaatgericht. Overigens blijft ook bij deze vormen van coaching de persoonlijke ontwikkeling niet buiten schot.

Wanneer een life coach?

Als je het moeilijk vindt keuzes te maken; als je het overzicht over je leven een beetje kwijt bent of als je je eenzaam en leeg voelt. De aanleiding kan ook zijn als je jezelf vaak vergelijkt met anderen en zij het in jouw ogen beter doen dan jij. Life coaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Versterking van de balans tussen de persoonlijke wensen en de relatie tot het werk en de wereld zich heen is het doel. Niet voor niets is juist deze vorm van coaching in opmars. Jong en oud vraagt zich af Is dit nu alles? Steeds eerder staan mensen stil bij vragen over de zin van het leven en ervaren ze een innerlijke onrust. Mensen voelen zich geleefd alsof niet zij zelf de keuzes maken. En twijfelen over hun keuzes, ze twijfelen over hun opleiding, hebben twijfels over carrière en partnerkeuze. De Millenials zijn inmiddels een breed begrip geworden!

Coaching wordt bij ons ingezet bij de burn out, lifecoaching, het bestrijden van myofasciale pijn, intergrale onthaasingstherapie en bij chronische pijnklachten (fysiotherapie in een ander jasje)

Voor meer informatie:

www.vitact.nl

www.ffmmethode.nl

www.chronischepijncoach.com

www.pijnpolinederland.nl